Poppy Bags vam omogućava korištenje usluga i sadržaja poppybags.ba, a u skladu sa ispod navedenim uslovima korištenja. Ovi uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge online shop-a poppybags.ba. Smatra se da su korisnici upoznati i suglasnj sa svim ispod navedenim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio online shopa.

Sadržaj Internet stranice poppybags.ba je vlasništvo kompanije Poppy Bags Mostar. Upotrebom Internet stranice poppybags.ba korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja. Poppy Bags i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri kupnji u internet trgovini poppybags.ba

Poppy Bahs zadržava pravo izmjene općih uvjeta na internet stranici  poppybags.ba  bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obvezujuće.

Poppy Bags ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom upotrebe internet stranice poppybags.ba i njenog sadržaja.

Poppy Bags zadržava pravo izmjene sadržaja na Internet stranici bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. Poppy Bags će nastojati prikazati najtočnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici poppybags.ba, s obzirom na cijene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično, ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na svom monitoru.

Posjetioci internet stranice poppybags.ba sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole Poppy Bags je zabranjena.

U internet trgovini poppybags.ba se možete jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik. Sadržaj internet trgovine je dostupan i anonimnim neregistriranim korisnicima . Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu poppybags.ba

Krajnji potrošač u internet trgovini poppybags.ba je isključivo registrirani korisnik koji kupuje proizvode.

POSTUPAK NARUČIVANJA I DOSTAVA

U internet trgovini poppybags.ba je moguće kupiti proizvode koji su predstavljeni na stranici poppybags.ba

Narudžba je predana kada korisnik dobije automatsku elektronsku obavijest. Ta elektronska obavijest da je počela otprema proizvoda. Narudžba će biti potvrđena najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba poslana i to putem nove e-obavijesti o potvrdi narudžbe.

Ukoliko kupac odbije primiti robu koju je naručio, Poppy Bags ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova vezanih za isporuku.

U slučaju da narudžbu nije moguće provesti radi drugih razloga za koji Poppy Bags  ne preuzima odgovornost, korisnik će biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonskim putem u najkraćem mogućem roku i u skladu sa poslovnim procedurama.

Internet trgovina poppybags.ba narudžbe isporučuje samo unutar BiH.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača.

Poppy Bags može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe internet stranice poppybags.ba. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa općim uvjetima.

PLAĆANJE

Našim kupcima smo obezbijedili sljedeće vrste plaćanja prilikom online kupovine:

  • Gotovinsko plaćanje  ( narudžba se plaća se pri preuzimanju )

ZAMJENA

Zamjena proizvoda naručenih putem internet trgovine može se izvršiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH koji se odnosi na prodaju na osnovu ugovora na daljinu. Zamjena se vrši na način da se proizvod koji se želi mijenjati pošalje brzom poštom natrag u Poppy Bags Showroom. Molimo da sačuvate fiskalni račun i/ili potvrdu narudžbe kako bi nam mogli saopštiti šifru artikla, ali i druge detalje u vezi sa zamjenom.

Prije zamjene proizvoda vrši se fizička provjera da bi se utvrdilo da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiti ce se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Ukoliko se po prijemu utvrdi da je proizvod ispravan i neoštećen, uz objašnjenje procesa zamjene sve dalje radnje se vrše u dogovoru sa kupcem. Naručeni artikal se ne može samoinicijativno zamijeniti.
Troškove zamjene proizvoda snosi kupac. Naručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je nošen.

CIJENE

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama sa uključenim PDV-om. Pri kupnji važe cijene u trenutku narudžbe. Cijene vrijede do objave novog cjenika u internet trgovini poppybags.ba

Navedene cijene važe samo za prodaju preko internet trgovine i ne moraju biti jednake cijenama na Poppy Bags prodajnim mjestima.

Kod prikazivanja sniženja cijena (izraženo u postotcima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u e- shopu , što je posljedica zaokruživanja maloprodajnih cijena nakon sniženja.

POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača, u dijelu koji tretira prodaju na osnovu ugovora na daljinu, obavijestiti poppybags.ba u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda na adresu ili putem nekih od navedenih kontakt formi.

Poppy Bags  će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prodaje na osnovu ugovora na daljinu u roku od 14 dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.
Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na e-mail.
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.
Pri povratu robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i neupotrebljavanom stanju te originalnom i neoštećenom pakavanju, pri čemu se obavezno mora priložiti i originalni fiskalni račun.
Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.
Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Troškove povrata robe snosi kupac.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podatke koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici poppybags.ba ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim propisima. Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost.

Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku. poppybags.ba za prijenos svih osobnih podataka korisnika koristi sigurnosnu tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslane sa narudžbama.